Loading Events
חפש אירוע
מיין לפי:
מ:
ל:

Events List Navigation

tribe_events

דצמבר 2018
06.12.18

טיולים וסיורים

לפרטים נוספים>
09.12.18

בוקר של תרבות יום ראשון

לפרטים נוספים>
11.12.18

בוקר של תרבות יום שלישי

לפרטים נוספים>
12.12.18

מביאים את הבריאות עד אליך!

לפרטים נוספים>
13.12.18

ערב זמר עברי

לפרטים נוספים>
13.12.18
16.12.18

בוקר של תרבות יום ראשון

לפרטים נוספים>
16.12.18

הורותא
מרכז עירוני להורות ומשפחה

לפרטים נוספים>
18.12.18

בוקר של תרבות יום שלישי

לפרטים נוספים>
19.12.18

החיים בלונה פארק

לפרטים נוספים>
20.12.18

בית הפנאי מארח

לפרטים נוספים>
23.12.18

בוקר של תרבות יום ראשון

לפרטים נוספים>
24.12.18

אקטואליה

לפרטים נוספים>
25.12.18

בוקר של תרבות יום שלישי

לפרטים נוספים>
26.12.18

טיולים ומוזיאונים

לפרטים נוספים>
27.12.18 רז יצחקי, ד"ר
30.12.18

טיולים וסיורים

לפרטים נוספים>
ינואר 2019
01.01.19

בוקר של תרבות יום שלישי

לפרטים נוספים>
02.01.19

מביאים את הבריאות עד אליך !

לפרטים נוספים>
03.01.19

מדע ועתידנות

לפרטים נוספים>
06.01.19

בוקר של תרבות יום ראשון

לפרטים נוספים>
08.01.19

טיולים וסיורים

לפרטים נוספים>
08.01.19

בוקר של תרבות יום שלישי

לפרטים נוספים>
09.01.19

החיים בלונה פארק

לפרטים נוספים>
10.01.19

בית הפנאי מארח

לפרטים נוספים>
13.01.19

בוקר של תרבות יום ראשון

לפרטים נוספים>
15.01.19

בוקר של תרבות יום שלישי

לפרטים נוספים>
15.01.19

לימודי החוץ של האוניברסיטה הפתוחה

לפרטים נוספים>
16.01.19

איילה גאוגרפית

לפרטים נוספים>
17.01.19

ערב זמר עברי

לפרטים נוספים>
20.01.19

בוקר של תרבות יום ראשון

לפרטים נוספים>
20.01.19

** הורותא **

לפרטים נוספים>
22.01.19

בוקר של תרבות יום שלישי

לפרטים נוספים>
23.01.19

טיולים ומוזיאונים

לפרטים נוספים>
24.01.19 רז יצחקי, ד"ר
27.01.19

בוקר של תרבות יום ראשון

לפרטים נוספים>
28.01.19
29.01.19

בוקר של תרבות יום שלישי

לפרטים נוספים>
30.01.19

בית הפנאי מארח

לפרטים נוספים>
31.01.19

בית הפנאי מארח

לפרטים נוספים>
פברואר 2019
03.02.19

בוקר של תרבות יום ראשון

לפרטים נוספים>
04.02.19
05.02.19

בוקר של תרבות יום שלישי

לפרטים נוספים>
06.02.19

מביאים את הבריאות עד אליך !

לפרטים נוספים>
10.02.19

בוקר של תרבות יום ראשון

לפרטים נוספים>
10.02.19

לימודי החוץ של האוניברסיטה הפתוחה

לפרטים נוספים>
12.02.19

טיולים וסיורים

לפרטים נוספים>
13.02.19

ארבעה גוונים של פסנתר

לפרטים נוספים>
13.02.19
14.02.19

ערב זמר עברי

לפרטים נוספים>
17.02.19

טיולים וסיורים

לפרטים נוספים>
18.02.19
20.02.19

איילה גאוגרפית

לפרטים נוספים>
21.02.19 רז יצחקי, ד"ר
24.02.19

בוקר של תרבות יום ראשון

לפרטים נוספים>
26.02.19

בוקר של תרבות יום שלישי

לפרטים נוספים>
27.02.19

טיולים ומוזיאונים

לפרטים נוספים>
27.02.19
28.02.19

בית הפנאי מארח

לפרטים נוספים>
מרץ 2019
03.03.19

בוקר של תרבות יום ראשון

לפרטים נוספים>
05.03.19

בוקר של תרבות יום שלישי

לפרטים נוספים>
06.03.19

החיים בלונה פארק

לפרטים נוספים>
10.03.19

בוקר של תרבות יום ראשון

לפרטים נוספים>
11.03.19
12.03.19

בוקר של תרבות יום שלישי

לפרטים נוספים>
13.03.19

ארבעה גוונים של פסנתר

לפרטים נוספים>
17.03.19

בוקר של תרבות יום ראשון

לפרטים נוספים>
19.03.19

בוקר של תרבות יום שלישי

לפרטים נוספים>
24.03.19

בוקר של תרבות יום ראשון

לפרטים נוספים>
24.03.19

הורותא
מרכז עירוני להורות ומשפחה

לפרטים נוספים>
25.03.19

הרצאה חשיפה מיועדת לסטודנטים

לפרטים נוספים>
25.03.19
26.03.19

טיולים וסיורים

לפרטים נוספים>
27.03.19

איילה גאוגרפית

לפרטים נוספים>
28.03.19 רז יצחקי, ד"ר
31.03.19
אפריל 2019
01.04.19
02.04.19

בוקר של תרבות יום שלישי

לפרטים נוספים>
03.04.19

החיים בלונה פארק

לפרטים נוספים>
04.04.19

ערב זמר עברי

לפרטים נוספים>
07.04.19

בוקר של תרבות יום ראשון

לפרטים נוספים>
10.04.19

מביאים את הבריאות עד אליך !

לפרטים נוספים>
11.04.19

לימודי החוץ של האוניברסיטה הפתוחה

לפרטים נוספים>
13.04.19

טיול בשבת

לפרטים נוספים>
28.04.19

בוקר של תרבות יום ראשון

לפרטים נוספים>
30.04.19

בוקר של תרבות יום שלישי

לפרטים נוספים>
מאי 2019
05.05.19

בוקר של תרבות יום ראשון

לפרטים נוספים>
07.05.19

בוקר של תרבות יום שלישי

לפרטים נוספים>
12.05.19

בוקר של תרבות יום ראשון

לפרטים נוספים>
14.05.19

בוקר של תרבות יום שלישי

לפרטים נוספים>
15.05.19

ארבעה גוונים של פסנתר

לפרטים נוספים>
15.05.19

החיים בלונה פארק

לפרטים נוספים>
16.05.19

בית הפנאי מארח

לפרטים נוספים>
19.05.19

טיולים וסיורים

לפרטים נוספים>
20.05.19

אקטואליה

לפרטים נוספים>
21.05.19

טיולים ומוזיאונים

לפרטים נוספים>