Loading Events
חפש אירוע
מיין לפי:
מ:
ל:

Events List Navigation

הרצאות

אוקטובר 2018
10.10.18

מביאים את הבריאות עד אליך!

לפרטים נוספים>
11.10.18

בית הפנאי מארח

לפרטים נוספים>
14.10.18

בוקר של תרבות יום ראשון

לפרטים נוספים>
16.10.18

בוקר של תרבות יום שלישי

לפרטים נוספים>
16.10.18

מפגש חשיפה

לפרטים נוספים>
18.10.18

פורום נשות עסקים

לפרטים נוספים>
21.10.18

בוקר של תרבות יום ראשון

לפרטים נוספים>
22.10.18

מפגש חשיפה

לפרטים נוספים>
22.10.18

בית הפנאי והספריה העירונית

לפרטים נוספים>
23.10.18

בוקר של תרבות יום שלישי

לפרטים נוספים>
24.10.18

הורותא בשיתוף מתל

לפרטים נוספים>
28.10.18

בוקר של תרבות יום ראשון

לפרטים נוספים>
נובמבר 2018
01.11.18

אקטואליה

לפרטים נוספים>
04.11.18

בוקר של תרבות יום ראשון

לפרטים נוספים>
06.11.18

בוקר של תרבות יום שלישי

לפרטים נוספים>
11.11.18

בוקר של תרבות יום ראשון

לפרטים נוספים>
13.11.18

בוקר של תרבות יום שלישי

לפרטים נוספים>
14.11.18

מביאים את הבריאות עד אליך !

לפרטים נוספים>
18.11.18

בוקר של תרבות יום ראשון

לפרטים נוספים>
19.11.18

מפגש חשיפה

לפרטים נוספים>
20.11.18

בוקר של תרבות יום שלישי

לפרטים נוספים>
22.11.18

בית הפנאי מארח

לפרטים נוספים>
25.11.18

בוקר של תרבות יום ראשון

לפרטים נוספים>
26.11.18

מדע ועתידנות

לפרטים נוספים>
27.11.18

בוקר של תרבות יום שלישי

לפרטים נוספים>
29.11.18

בית הפנאי מארח

לפרטים נוספים>
דצמבר 2018
09.12.18

בוקר של תרבות יום ראשון

לפרטים נוספים>
11.12.18

בוקר של תרבות יום שלישי

לפרטים נוספים>
12.12.18

מביאים את הבריאות עד אליך!

לפרטים נוספים>
13.12.18
16.12.18

בוקר של תרבות יום ראשון

לפרטים נוספים>
16.12.18

הורותא
מרכז עירוני להורות ומשפחה

לפרטים נוספים>
18.12.18

בוקר של תרבות יום שלישי

לפרטים נוספים>
19.12.18

החיים בלונה פארק

לפרטים נוספים>
20.12.18

בית הפנאי מארח

לפרטים נוספים>
23.12.18

בוקר של תרבות יום ראשון

לפרטים נוספים>
24.12.18

אקטואליה

לפרטים נוספים>
25.12.18

בוקר של תרבות יום שלישי

לפרטים נוספים>
27.12.18 רז יצחקי, ד"ר
ינואר 2019
01.01.19

בוקר של תרבות יום שלישי

לפרטים נוספים>
02.01.19

מביאים את הבריאות עד אליך !

לפרטים נוספים>
03.01.19

מדע ועתידנות

לפרטים נוספים>
06.01.19

בוקר של תרבות יום ראשון

לפרטים נוספים>
09.01.19

החיים בלונה פארק

לפרטים נוספים>
10.01.19

בית הפנאי מארח

לפרטים נוספים>
13.01.19

בוקר של תרבות יום ראשון

לפרטים נוספים>
15.01.19

בוקר של תרבות יום שלישי

לפרטים נוספים>
16.01.19

איילה גאוגרפית

לפרטים נוספים>
20.01.19

בוקר של תרבות יום ראשון

לפרטים נוספים>
20.01.19

** הורותא **

לפרטים נוספים>
22.01.19

בוקר של תרבות יום שלישי

לפרטים נוספים>
24.01.19 רז יצחקי, ד"ר
27.01.19

בוקר של תרבות יום ראשון

לפרטים נוספים>
29.01.19

בוקר של תרבות יום שלישי

לפרטים נוספים>
30.01.19

בית הפנאי מארח

לפרטים נוספים>
31.01.19

בית הפנאי מארח

לפרטים נוספים>
פברואר 2019
03.02.19

בוקר של תרבות יום ראשון

לפרטים נוספים>
05.02.19

בוקר של תרבות יום שלישי

לפרטים נוספים>
06.02.19

מביאים את הבריאות עד אליך !

לפרטים נוספים>
10.02.19

בוקר של תרבות יום ראשון

לפרטים נוספים>
13.02.19

ארבעה גוונים של פסנתר

לפרטים נוספים>
13.02.19
18.02.19
20.02.19

איילה גאוגרפית

לפרטים נוספים>
21.02.19 רז יצחקי, ד"ר
24.02.19

בוקר של תרבות יום ראשון

לפרטים נוספים>
26.02.19

בוקר של תרבות יום שלישי

לפרטים נוספים>
27.02.19
28.02.19

בית הפנאי מארח

לפרטים נוספים>
מרץ 2019
03.03.19

בוקר של תרבות יום ראשון

לפרטים נוספים>
05.03.19

בוקר של תרבות יום שלישי

לפרטים נוספים>
06.03.19

החיים בלונה פארק

לפרטים נוספים>
10.03.19

בוקר של תרבות יום ראשון

לפרטים נוספים>
11.03.19
12.03.19

בוקר של תרבות יום שלישי

לפרטים נוספים>
13.03.19

ארבעה גוונים של פסנתר

לפרטים נוספים>
17.03.19

בוקר של תרבות יום ראשון

לפרטים נוספים>
19.03.19

בוקר של תרבות יום שלישי

לפרטים נוספים>
24.03.19

בוקר של תרבות יום ראשון

לפרטים נוספים>
24.03.19

הורותא
מרכז עירוני להורות ומשפחה

לפרטים נוספים>
25.03.19

הרצאה חשיפה מיועדת לסטודנטים

לפרטים נוספים>
25.03.19
27.03.19

איילה גאוגרפית

לפרטים נוספים>
28.03.19 רז יצחקי, ד"ר
31.03.19