Loading Events
חפש אירוע
מיין לפי:
מ:
ל:

Events List Navigation

הרצאות

אפריל 2018
11.04.18 רבקה חגג

נפלאות התבונה המקראית

לפרטים נוספים>
23.04.18 חיים שפירא, ד"ר

סדרה - "מחשבות"

לפרטים נוספים>
24.04.18 רוחמה אלבג , ד"ר

בוקר של תרבות יום ג'

לפרטים נוספים>
25.04.18 שרון חגי גרשון

הורותא - מרכז עירוני להורות ומשפחה בשיתוף מתל

לפרטים נוספים>
30.04.18 רונה רמון

בית הפנאי מארח

לפרטים נוספים>
מאי 2018
01.05.18 יואל שתרוג

בוקר של תרבות יום ג'

לפרטים נוספים>
03.05.18 עילם גרוס, פרופ'

קיצור תולדות הזמן והמדע

לפרטים נוספים>
07.05.18
07.05.18 יפעת בכר

אפשר גם אחרת! כלכלת המשפחה

לפרטים נוספים>
08.05.18 רועי רימשון

בוקר של תרבות יום ג'

לפרטים נוספים>
09.05.18 רבקה חגג

נפלאות התבונה המקראית

לפרטים נוספים>
09.05.18 רז יצחקי, ד"ר

ג'אז – פַּס הַקּוֹל של המאה העשרים

לפרטים נוספים>
10.05.18 מאיר שלו

תנ"ך עכשיו

לפרטים נוספים>
14.05.18 אורנה בן דוד

מפגש חשיפה
כניסה חופשית

לפרטים נוספים>
16.05.18 שרון כהן

משפחה כן בוחרים !

לפרטים נוספים>
21.05.18 עמית סגל

שני ענייני - אקטואליה נוקבת

לפרטים נוספים>
22.05.18 דוד יהב , אל"מ ועו"ד

בוקר של תרבות יום ג'

לפרטים נוספים>
23.05.18 נטע דורי, ד"ר

הורותא - מרכז עירוני להורות ומשפחה בשיתוף מתל

לפרטים נוספים>
23.05.18

כניסה חופשית בהרשמה מראש

לפרטים נוספים>
24.05.18 חיים שפירא, ד"ר

סדרה "מחשבות"

לפרטים נוספים>
28.05.18 ניסים אמון

בית הפנאי מארח

לפרטים נוספים>
29.05.18 יפעת בכר

בוקר של תרבות יום ג'

לפרטים נוספים>
אוקטובר 2018
07.10.18

מועדון צילום

לפרטים נוספים>
08.10.18

אקטואליה

לפרטים נוספים>
10.10.18

מביאים את הבריאות עד אליך!

לפרטים נוספים>
11.10.18

בית הפנאי מארח

לפרטים נוספים>
14.10.18

בוקר של תרבות יום ראשון

לפרטים נוספים>
16.10.18

בוקר של תרבות יום שלישי

לפרטים נוספים>
16.10.18

מפגש חשיפה

לפרטים נוספים>
18.10.18

פורום נשות עסקים

לפרטים נוספים>
21.10.18

בוקר של תרבות יום ראשון

לפרטים נוספים>
22.10.18

מפגש חשיפה

לפרטים נוספים>
22.10.18

בית הפנאי והספריה העירונית

לפרטים נוספים>
23.10.18

בוקר של תרבות יום שלישי

לפרטים נוספים>
24.10.18

הורותא בשיתוף מתל

לפרטים נוספים>
28.10.18

בוקר של תרבות יום ראשון

לפרטים נוספים>
נובמבר 2018
01.11.18

אקטואליה

לפרטים נוספים>
04.11.18

בוקר של תרבות יום ראשון

לפרטים נוספים>
06.11.18

בוקר של תרבות יום שלישי

לפרטים נוספים>
11.11.18

בוקר של תרבות יום ראשון

לפרטים נוספים>
13.11.18

בוקר של תרבות יום שלישי

לפרטים נוספים>
14.11.18

מביאים את הבריאות עד אליך !

לפרטים נוספים>
18.11.18

בוקר של תרבות יום ראשון

לפרטים נוספים>
19.11.18

מפגש חשיפה

לפרטים נוספים>
20.11.18

בוקר של תרבות יום שלישי

לפרטים נוספים>
22.11.18

בית הפנאי מארח

לפרטים נוספים>
25.11.18

בוקר של תרבות יום ראשון

לפרטים נוספים>
26.11.18

מדע ועתידנות

לפרטים נוספים>
27.11.18

בוקר של תרבות יום שלישי

לפרטים נוספים>
29.11.18

בית הפנאי מארח

לפרטים נוספים>
דצמבר 2018
09.12.18

בוקר של תרבות יום ראשון

לפרטים נוספים>
11.12.18

בוקר של תרבות יום שלישי

לפרטים נוספים>
12.12.18

מביאים את הבריאות עד אליך!

לפרטים נוספים>
13.12.18
16.12.18

בוקר של תרבות יום ראשון

לפרטים נוספים>
16.12.18

הורותא
מרכז עירוני להורות ומשפחה

לפרטים נוספים>
18.12.18

בוקר של תרבות יום שלישי

לפרטים נוספים>
19.12.18

החיים בלונה פארק

לפרטים נוספים>
20.12.18

בית הפנאי מארח

לפרטים נוספים>
23.12.18

בוקר של תרבות יום ראשון

לפרטים נוספים>
24.12.18

אקטואליה

לפרטים נוספים>
25.12.18

בוקר של תרבות יום שלישי

לפרטים נוספים>
27.12.18 רז יצחקי, ד"ר
ינואר 2019
01.01.19

בוקר של תרבות יום שלישי

לפרטים נוספים>
02.01.19

מביאים את הבריאות עד אליך !

לפרטים נוספים>
03.01.19

מדע ועתידנות

לפרטים נוספים>
06.01.19

בוקר של תרבות יום ראשון

לפרטים נוספים>
09.01.19

החיים בלונה פארק

לפרטים נוספים>
10.01.19

בית הפנאי מארח

לפרטים נוספים>
13.01.19

בוקר של תרבות יום ראשון

לפרטים נוספים>
15.01.19

בוקר של תרבות יום שלישי

לפרטים נוספים>
16.01.19

איילה גאוגרפית

לפרטים נוספים>
20.01.19

בוקר של תרבות יום ראשון

לפרטים נוספים>
20.01.19

** הורותא **

לפרטים נוספים>
22.01.19

בוקר של תרבות יום שלישי

לפרטים נוספים>
24.01.19 רז יצחקי, ד"ר
27.01.19

בוקר של תרבות יום ראשון

לפרטים נוספים>
29.01.19

בוקר של תרבות יום שלישי

לפרטים נוספים>
30.01.19

בית הפנאי מארח

לפרטים נוספים>
31.01.19

בית הפנאי מארח

לפרטים נוספים>