Loading Events
חפש אירוע
מיין לפי:
מ:
ל:

Events List Navigation

סדרות והרצאות

אוקטובר 2017
23.10.17 מיריי גבעון

מפגש חשיפה - כניסה חופשית מותנת בהרשמה מראש

לפרטים נוספים>
23.10.17 יורם יובל, פרופ'

סדרה - "תחנות החיים"

לפרטים נוספים>
24.10.17 לירן ספורטה

בוקר של תרבות יום ג'

לפרטים נוספים>
25.10.17 אפרת לקט

הורותא - מרכז עירוני להורות ומשפחה בשיתוף מתל

לפרטים נוספים>
30.10.17 יסכה הרני

בוקר של תרבות יום ג'

לפרטים נוספים>
נובמבר 2017
06.11.17 אורנה בן דוד

מפגש חשיפה
כניסה חופשית מותנת בהרשמה מראש

לפרטים נוספים>
07.11.17 אלי סניור

בוקר של תרבות יום ג'

לפרטים נוספים>
14.11.17 סאני עזיקרי

בוקר של תרבות יום ג'

לפרטים נוספים>
15.11.17 איילת קלטר

שפת האכילה

לפרטים נוספים>
16.11.17 צופית גרנט

בית הפנאי מארח

לפרטים נוספים>
20.11.17 יורם יובל, פרופ'

סדרה - "תחנות החיים"

לפרטים נוספים>
21.11.17 ניר קלרון

בוקר של תרבות יום ג'

לפרטים נוספים>
27.11.17 רביב דרוקר

שני ענייני - אקטואליה נוקבת

לפרטים נוספים>
27.11.17 יפעת בכר

אפשר גם אחרת! כלכלת המשפחה

לפרטים נוספים>
28.11.17 גונן בן יצחק

בוקר של תרבות יום ג'

לפרטים נוספים>
30.11.17 דורית יעקובוביץ'

מפגש חשיפה
כניסה חופשית מותנת בהרשמה מראש

לפרטים נוספים>
30.11.17 דנה ספקטור

בית הפנאי מארח

לפרטים נוספים>
דצמבר 2017
03.12.17 עופר קיסרי

המסע למימוש מטרת חייכם

לפרטים נוספים>
05.12.17 דן דן בלוטין

בוקר של תרבות יום ג'

לפרטים נוספים>
05.12.17 אורנה בן דוד

מפגש חשיפה
כניסה חופשית מותנת בהרשמה מראש

לפרטים נוספים>
06.12.17 קרן בן יצחק, ד"ר

מפגש חשיפה
כניסה חופשית מותנת בהרשמה מראש

לפרטים נוספים>
06.12.17 עינב  סינואני

הורותא - מרכז עירוני להורות ומשפחה בשיתוף מתל

לפרטים נוספים>
07.12.17 עילם גרוס

קיצור תולדות הזמן והמדע

לפרטים נוספים>
11.12.17 עמוס עוז

בית הפנאי מארח

לפרטים נוספים>
25.12.17 יורם יובל, פרופ'
26.12.17 מישל דגן בינט

בוקר של תרבות יום ג'

לפרטים נוספים>
27.12.17 שרון כהן

משפחה כן בוחרים !

לפרטים נוספים>
28.12.17 מודי בר-און

בית הפנאי מארח

לפרטים נוספים>
ינואר 2018
02.01.18 טובי גולן

בוקר של תרבות יום ג'

לפרטים נוספים>
03.01.18 רבקה חגג

נפלאות התבונה המקראית

לפרטים נוספים>
03.01.18 רז יצחקי

ג'אז – פַּס הַקּוֹל של המאה העשרים

לפרטים נוספים>
04.01.18 עילם גרוס

קיצור תולדות הזמן והמדע

לפרטים נוספים>
07.01.18 עופר קיסרי

המסע למימוש מטרת חייכם

לפרטים נוספים>
08.01.18 יפעת בכר

אפשר גם אחרת! כלכלת המשפחה

לפרטים נוספים>
08.01.18 אייל דורון, ד"ר

בית הפנאי מארח

לפרטים נוספים>
09.01.18 יורם פורת

בוקר של תרבות יום ג'

לפרטים נוספים>
10.01.18 חיים שפירא, ד"ר

סדרה "מחשבות"

לפרטים נוספים>
16.01.18 עמי גולדמן

בוקר של תרבות יום ג'

לפרטים נוספים>
17.01.18 עופרה לין

הורותא - מרכז עירוני להורות ומשפחה בשיתוף מתל

לפרטים נוספים>
18.01.18 מאיר שלו

תנ"ך עכשיו

לפרטים נוספים>
22.01.18 יורם יובל, פרופ'
23.01.18 מאיה גז, ד"ר

בוקר של תרבות יום ג'

לפרטים נוספים>
23.01.18 אורנה בן דוד

מפגש חשיפה
כניסה חופשית מותנת בהרשמה מראש

לפרטים נוספים>
24.01.18 איילת קלטר

שפת האכילה

לפרטים נוספים>
29.01.18 דורון אלמוג, אלוף במיל'

בית הפנאי מארח

לפרטים נוספים>
פברואר 2018
01.02.18 עילם גרוס

קיצור תולדות הזמן והמדע

לפרטים נוספים>
04.02.18 עופר קיסרי

המסע למימוש מטרת חייכם

לפרטים נוספים>
05.02.18 גיא בכור, ד"ר

שני ענייני - אקטואליה נוקבת

לפרטים נוספים>
06.02.18 נפתלי הילגר

בוקר של תרבות יום ג'

לפרטים נוספים>
07.02.18 רבקה חגג

נפלאות התבונה המקראית

לפרטים נוספים>
07.02.18 שרון כהן

משפחה כן בוחרים !

לפרטים נוספים>
13.02.18 רז יצחקי

בוקר של תרבות יום ג'

לפרטים נוספים>
14.02.18 רז יצחקי

ג'אז – פַּס הַקּוֹל של המאה העשרים

לפרטים נוספים>
15.02.18 חיים שפירא, ד"ר

סדרה - "מחשבות"

לפרטים נוספים>
19.02.18 יורם יובל, פרופ'
19.02.18 יפעת בכר

אפשר גם אחרת! כלכלת המשפחה

לפרטים נוספים>
20.02.18 יצחק נוי, ד"ר

בוקר של תרבות יום ג'

לפרטים נוספים>
22.02.18 אורלי וגיא

בית הפנאי מארח

לפרטים נוספים>
27.02.18 טל קרביץ

בוקר של תרבות יום ג'

לפרטים נוספים>
מרץ 2018
04.03.18 עופר קיסרי

המסע למימוש מטרת חייכם

לפרטים נוספים>
05.03.18 יובל קדוש

בית הפנאי מארח

לפרטים נוספים>
06.03.18 שרון רופא אופיר

בוקר של תרבות יום ג'

לפרטים נוספים>
07.03.18 איילת קלטר

שפת האכילה

לפרטים נוספים>
12.03.18 ירון זליכה, פרופ'

שני ענייני - אקטואליה נוקבת

לפרטים נוספים>
12.03.18 יפעת בכר

אפשר גם אחרת! כלכלת המשפחה

לפרטים נוספים>
13.03.18 מיכל יערי, ד"ר

בוקר של תרבות יום ג'

לפרטים נוספים>
14.03.18 רבקה חגג

נפלאות התבונה המקראית

לפרטים נוספים>
14.03.18 שרון כהן

משפחה כן בוחרים !

לפרטים נוספים>
15.03.18 מאיר שלו

תנ"ך עכשיו

לפרטים נוספים>
19.03.18 יורם יובל, פרופ'
20.03.18 יוני בן מנחם

בוקר של תרבות יום ג'

לפרטים נוספים>
21.03.18 רז יצחקי

ג'אז – פַּס הַקּוֹל של המאה העשרים

לפרטים נוספים>
22.03.18 עילם גרוס

קיצור תולדות הזמן והמדע

לפרטים נוספים>
אפריל 2018
11.04.18 רבקה חגג

נפלאות התבונה המקראית

לפרטים נוספים>
23.04.18 חיים שפירא, ד"ר

סדרה - "מחשבות"

לפרטים נוספים>
24.04.18 רוחמה אלבג , ד"ר

בוקר של תרבות יום ג'

לפרטים נוספים>
25.04.18 שרון חגי גרשון

הורותא - מרכז עירוני להורות ומשפחה בשיתוף מתל

לפרטים נוספים>
30.04.18 רונה רמון

בית הפנאי מארח

לפרטים נוספים>
מאי 2018
01.05.18 יואל שתרוג

בוקר של תרבות יום ג'

לפרטים נוספים>
03.05.18 עילם גרוס

קיצור תולדות הזמן והמדע

לפרטים נוספים>
07.05.18 יפעת בכר

אפשר גם אחרת! כלכלת המשפחה

לפרטים נוספים>
08.05.18 רועי רימשון

בוקר של תרבות יום ג'

לפרטים נוספים>
09.05.18 רבקה חגג

נפלאות התבונה המקראית

לפרטים נוספים>
09.05.18 רז יצחקי

ג'אז – פַּס הַקּוֹל של המאה העשרים

לפרטים נוספים>
10.05.18 מאיר שלו

תנ"ך עכשיו

לפרטים נוספים>
14.05.18 עמית סגל

שני ענייני - אקטואליה נוקבת

לפרטים נוספים>
16.05.18 שרון כהן

משפחה כן בוחרים !

לפרטים נוספים>
22.05.18 אורנה תומר

בוקר של תרבות יום ג'

לפרטים נוספים>
23.05.18 נטע דורי, ד"ר

הורותא - מרכז עירוני להורות ומשפחה בשיתוף מתל

לפרטים נוספים>
24.05.18 חיים שפירא, ד"ר

סדרה "מחשבות"

לפרטים נוספים>
28.05.18 ניסים אמון

בית הפנאי מארח

לפרטים נוספים>
29.05.18 יפעת בכר

בוקר של תרבות יום ג'

לפרטים נוספים>
30.05.18 איילת קלטר

שפת האכילה

לפרטים נוספים>
יוני 2018
05.06.18 קרלוס גולדברג

בוקר של תרבות יום ג'

לפרטים נוספים>
06.06.18 רז יצחקי

ג'אז – פַּס הַקּוֹל של המאה העשרים

לפרטים נוספים>
07.06.18 דב נבון

בית הפנאי מארח

לפרטים נוספים>
12.06.18 יניב אוחנה

בוקר של תרבות יום ג'

לפרטים נוספים>
19.06.18 זיו אלכסנדרוני

בוקר של תרבות יום ג'

לפרטים נוספים>
20.06.18 אינה גולד כץ, ד"ר

הורותא - מרכז עירוני להורות ומשפחה בשיתוף מתל

לפרטים נוספים>
21.06.18 מאיר שלו

תנ"ך עכשיו

לפרטים נוספים>