Loading Events
חפש אירוע
מיין לפי:
מ:
ל:

Events List Navigation

הרצאות

מרץ 2019
03.03.19

בוקר של תרבות יום ראשון

לפרטים נוספים>
05.03.19

בוקר של תרבות יום שלישי

לפרטים נוספים>
06.03.19

החיים בלונה פארק

לפרטים נוספים>
10.03.19

בוקר של תרבות יום ראשון

לפרטים נוספים>
12.03.19

בוקר של תרבות יום שלישי

לפרטים נוספים>
13.03.19

ארבעה גוונים של פסנתר

לפרטים נוספים>
14.03.19
17.03.19

בוקר של תרבות יום ראשון

לפרטים נוספים>
19.03.19

בוקר של תרבות יום שלישי

לפרטים נוספים>
24.03.19

בוקר של תרבות יום ראשון

לפרטים נוספים>
24.03.19

הורותא
מרכז עירוני להורות ומשפחה

לפרטים נוספים>
25.03.19

הרצאה חשיפה מיועדת לסטודנטים

לפרטים נוספים>
27.03.19

איילה גאוגרפית

לפרטים נוספים>
28.03.19 רז יצחקי, ד"ר
מאי 2019
05.05.19

בוקר של תרבות יום ראשון

לפרטים נוספים>
07.05.19

בוקר של תרבות יום שלישי

לפרטים נוספים>
12.05.19

בוקר של תרבות יום ראשון

לפרטים נוספים>
14.05.19

בוקר של תרבות יום שלישי

לפרטים נוספים>
15.05.19

ארבעה גוונים של פסנתר

לפרטים נוספים>
15.05.19

החיים בלונה פארק

לפרטים נוספים>
16.05.19

בית הפנאי מארח

לפרטים נוספים>
20.05.19

אקטואליה

לפרטים נוספים>
22.05.19

איילה גאוגרפית

לפרטים נוספים>
26.05.19

בוקר של תרבות יום ראשון

לפרטים נוספים>
27.05.19

מדע ועתידנות

לפרטים נוספים>
29.05.19
30.05.19

מדע ועתידנות

לפרטים נוספים>