Loading Events
חפש אירוע
מיין לפי:
מ:
ל:

Events List Navigation

הורותא

אוקטובר 2017
25.10.17 אפרת לקט

הורותא - מרכז עירוני להורות ומשפחה בשיתוף מתל

לפרטים נוספים>
דצמבר 2017
06.12.17 עינב  סינואני

הורותא - מרכז עירוני להורות ומשפחה בשיתוף מתל

לפרטים נוספים>
פברואר 2018
08.02.18 מילי כהן יהודה
21.02.18 דורון הרמן

שבוע הבינלאומי לאינטרנט בטוח

לפרטים נוספים>
אפריל 2018
25.04.18 שרון חגי גרשון

הורותא - מרכז עירוני להורות ומשפחה בשיתוף מתל

לפרטים נוספים>
מאי 2018
23.05.18 נטע דורי, ד"ר

הורותא - מרכז עירוני להורות ומשפחה בשיתוף מתל

לפרטים נוספים>
דצמבר 2018
16.12.18

הורותא
מרכז עירוני להורות ומשפחה

לפרטים נוספים>
מרץ 2019
24.03.19

הורותא
מרכז עירוני להורות ומשפחה

לפרטים נוספים>