Loading Events
חפש אירוע
מיין לפי:
מ:
ל:

Events List Navigation

tribe_events

ספטמבר 2018
01.09.18 רפי זיו
02.09.18 אתי קימחי

חוגי תנועה ומחול

לפרטים נוספים>
02.09.18 מירי טסלפפה

חוגי תנועה ומחול

לפרטים נוספים>
02.09.18 גל וקס

חוג שנתי 2018-2019

לפרטים נוספים>
02.09.18

חוג שנתי 2018-2019

לפרטים נוספים>
02.09.18 מיקי גולדשטיין

חוג שנתי 2018-2019

לפרטים נוספים>
02.09.18 אורית שוסטר

חוג שנתי 2018-2019

לפרטים נוספים>
02.09.18 מיריי גבעון

שנת 2018-2019

לפרטים נוספים>
02.09.18 דינה חי-צדוק

חוג שנתי 2018-2019

לפרטים נוספים>
02.09.18 אתי קימחי

חוגי תנועה ומחול

לפרטים נוספים>
02.09.18 סמדר פאז

חוגי תנועה ומחול

לפרטים נוספים>
02.09.18 מורן גונן

חוגי תנועה ומחול

לפרטים נוספים>
02.09.18 מירי טסלפפה

חוגי תנועה ומחול

לפרטים נוספים>
אתי קימחי

חוגי תנועה ומחול

לפרטים נוספים>
02.09.18

חוגי תנועה ומחול

לפרטים נוספים>
02.09.18

חוגי תנועה ומחול

לפרטים נוספים>
02.09.18

חוגי תנועה ומחול

לפרטים נוספים>
02.09.18

שובר מתנה

לפרטים נוספים>
02.09.18 דינה חי-צדוק

חוג שנתי 2018-2019

לפרטים נוספים>
אוקטובר 2018
15.10.18 אדית לומובסקי-גואל

חוג שנתי 2018-2019

לפרטים נוספים>
דצמבר 2018
09.12.18

בוקר של תרבות יום ראשון

לפרטים נוספים>
11.12.18

בוקר של תרבות יום שלישי

לפרטים נוספים>
12.12.18

מביאים את הבריאות עד אליך!

לפרטים נוספים>
13.12.18

ערב זמר עברי

לפרטים נוספים>
13.12.18
16.12.18

בוקר של תרבות יום ראשון

לפרטים נוספים>
16.12.18

הורותא
מרכז עירוני להורות ומשפחה

לפרטים נוספים>
18.12.18

בוקר של תרבות יום שלישי

לפרטים נוספים>
19.12.18

ארבעה גוונים של פסנתר

לפרטים נוספים>
19.12.18

החיים בלונה פארק

לפרטים נוספים>
20.12.18

לימודי החוץ של האוניברסיטה הפתוחה

לפרטים נוספים>
20.12.18

בית הפנאי מארח

לפרטים נוספים>
23.12.18

בוקר של תרבות יום ראשון

לפרטים נוספים>
24.12.18

אקטואליה

לפרטים נוספים>
25.12.18

בוקר של תרבות יום שלישי

לפרטים נוספים>
26.12.18

טיולים ומוזיאונים

לפרטים נוספים>
27.12.18 רז יצחקי, ד"ר
30.12.18

טיולים וסיורים

לפרטים נוספים>
ינואר 2019
01.01.19

בוקר של תרבות יום שלישי

לפרטים נוספים>
02.01.19

מביאים את הבריאות עד אליך !

לפרטים נוספים>
03.01.19

מדע ועתידנות

לפרטים נוספים>
06.01.19

בוקר של תרבות יום ראשון

לפרטים נוספים>
08.01.19

טיולים וסיורים

לפרטים נוספים>
09.01.19

החיים בלונה פארק

לפרטים נוספים>
10.01.19

בית הפנאי מארח

לפרטים נוספים>
13.01.19

בוקר של תרבות יום ראשון

לפרטים נוספים>
15.01.19

בוקר של תרבות יום שלישי

לפרטים נוספים>
15.01.19

לימודי החוץ של האוניברסיטה הפתוחה

לפרטים נוספים>
16.01.19

איילה גאוגרפית

לפרטים נוספים>
17.01.19

ערב זמר עברי

לפרטים נוספים>
20.01.19

בוקר של תרבות יום ראשון

לפרטים נוספים>
22.01.19

בוקר של תרבות יום שלישי

לפרטים נוספים>
23.01.19

טיולים ומוזיאונים

לפרטים נוספים>
23.01.19
24.01.19 רז יצחקי, ד"ר
27.01.19

בוקר של תרבות יום ראשון

לפרטים נוספים>
29.01.19

בוקר של תרבות יום שלישי

לפרטים נוספים>
30.01.19

בית הפנאי מארח

לפרטים נוספים>
31.01.19

בית הפנאי מארח

לפרטים נוספים>
פברואר 2019
03.02.19

בוקר של תרבות יום ראשון

לפרטים נוספים>
05.02.19

בוקר של תרבות יום שלישי

לפרטים נוספים>
06.02.19

מביאים את הבריאות עד אליך !

לפרטים נוספים>
10.02.19

בוקר של תרבות יום ראשון

לפרטים נוספים>
10.02.19

לימודי החוץ של האוניברסיטה הפתוחה

לפרטים נוספים>
12.02.19

טיולים וסיורים

לפרטים נוספים>
13.02.19

ארבעה גוונים של פסנתר

לפרטים נוספים>
14.02.19

ערב זמר עברי

לפרטים נוספים>
17.02.19

טיולים וסיורים

לפרטים נוספים>
18.02.19
20.02.19

איילה גאוגרפית

לפרטים נוספים>
21.02.19 רז יצחקי, ד"ר
24.02.19

בוקר של תרבות יום ראשון

לפרטים נוספים>
25.02.19

מדע ועתידנות

לפרטים נוספים>
26.02.19

בוקר של תרבות יום שלישי

לפרטים נוספים>
27.02.19

טיולים ומוזיאונים

לפרטים נוספים>
28.02.19

בית הפנאי מארח

לפרטים נוספים>
מרץ 2019
03.03.19

בוקר של תרבות יום ראשון

לפרטים נוספים>
04.03.19

בית הפנאי מארח

לפרטים נוספים>
05.03.19

בוקר של תרבות יום שלישי

לפרטים נוספים>
06.03.19

החיים בלונה פארק

לפרטים נוספים>
10.03.19

בוקר של תרבות יום ראשון

לפרטים נוספים>
12.03.19

בוקר של תרבות יום שלישי

לפרטים נוספים>
13.03.19

ארבעה גוונים של פסנתר

לפרטים נוספים>
17.03.19

בוקר של תרבות יום ראשון

לפרטים נוספים>
19.03.19

בוקר של תרבות יום שלישי

לפרטים נוספים>
24.03.19

בוקר של תרבות יום ראשון

לפרטים נוספים>
24.03.19

הורותא
מרכז עירוני להורות ומשפחה

לפרטים נוספים>
26.03.19

טיולים וסיורים

לפרטים נוספים>
27.03.19

איילה גאוגרפית

לפרטים נוספים>
28.03.19 רז יצחקי, ד"ר
31.03.19

טיולים וסיורים

לפרטים נוספים>
מאי 2019
05.05.19

בוקר של תרבות יום ראשון

לפרטים נוספים>