Loading Events
חפש אירוע
מיין לפי:
מ:
ל:

Events List Navigation

tribe_events

ספטמבר 2018
02.09.18 אתי קימחי

חוגי תנועה ומחול

לפרטים נוספים>
02.09.18 מירי טסלפפה

חוגי תנועה ומחול

לפרטים נוספים>
02.09.18 גל וקס

חוג שנתי 2018-2019

לפרטים נוספים>
02.09.18 שרה שלום

חוג שנתי 2018-2019

לפרטים נוספים>
02.09.18 מיקי גולדשטיין

חוג שנתי 2018-2019

לפרטים נוספים>
02.09.18 אורית שוסטר

חוג שנתי 2018-2019

לפרטים נוספים>
02.09.18 מיריי גבעון

שנת 2018-2019

לפרטים נוספים>
02.09.18 דינה חי-צדוק

חוג שנתי 2018-2019

לפרטים נוספים>
02.09.18 אתי קימחי

חוגי תנועה ומחול

לפרטים נוספים>
02.09.18 סמדר פאז

חוגי תנועה ומחול

לפרטים נוספים>
02.09.18 אביבית זהבי-בינשטוק

חוגי תנועה ומחול

לפרטים נוספים>
02.09.18 מורן גונן

חוגי תנועה ומחול

לפרטים נוספים>
02.09.18 מירי טסלפפה

חוגי תנועה ומחול

לפרטים נוספים>
אתי קימחי

חוגי תנועה ומחול

לפרטים נוספים>
02.09.18

חוגי תנועה ומחול

לפרטים נוספים>
02.09.18

חוגי תנועה ומחול

לפרטים נוספים>
02.09.18

חוגי תנועה ומחול

לפרטים נוספים>
02.09.18 דינה חי-צדוק

חוג שנתי 2018-2019

לפרטים נוספים>
אוקטובר 2018
08.10.18

אקטואליה

לפרטים נוספים>
11.10.18

בית הפנאי מארח

לפרטים נוספים>
14.10.18

בוקר של תרבות יום ראשון

לפרטים נוספים>
15.10.18 אדית לומובסקי-גואל

חוג שנתי 2018-2019

לפרטים נוספים>
16.10.18

בוקר של תרבות יום שלישי

לפרטים נוספים>
18.10.18

פורום נשות עסקים

לפרטים נוספים>
21.10.18

בוקר של תרבות יום ראשון

לפרטים נוספים>
23.10.18

בוקר של תרבות יום שלישי

לפרטים נוספים>
24.10.18

הורותא בשיתוף מתל

לפרטים נוספים>
28.10.18

בוקר של תרבות יום ראשון

לפרטים נוספים>
29.10.18

אקטואליה

לפרטים נוספים>