Loading Events
חפש אירוע
מיין לפי:
מ:
ל:

Events List Navigation

tribe_events

ספטמבר 2018
01.09.18 רפי זיו
02.09.18 אתי קימחי

חוגי תנועה ומחול

לפרטים נוספים>
02.09.18 מירי טסלפפה

חוגי תנועה ומחול

לפרטים נוספים>
02.09.18 גל וקס

חוג שנתי 2018-2019

לפרטים נוספים>
02.09.18

חוג שנתי 2018-2019

לפרטים נוספים>
02.09.18 מיקי גולדשטיין

חוג שנתי 2018-2019

לפרטים נוספים>
02.09.18 אורית שוסטר

חוג שנתי 2018-2019

לפרטים נוספים>
02.09.18 מיריי גבעון

שנת 2018-2019

לפרטים נוספים>
02.09.18 דינה חי-צדוק

חוג שנתי 2018-2019

לפרטים נוספים>
02.09.18 אתי קימחי

חוגי תנועה ומחול

לפרטים נוספים>
02.09.18 סמדר פאז

חוגי תנועה ומחול

לפרטים נוספים>
02.09.18 מורן גונן

חוגי תנועה ומחול

לפרטים נוספים>
02.09.18 מירי טסלפפה

חוגי תנועה ומחול

לפרטים נוספים>
אתי קימחי

חוגי תנועה ומחול

לפרטים נוספים>
02.09.18

חוגי תנועה ומחול

לפרטים נוספים>
02.09.18

חוגי תנועה ומחול

לפרטים נוספים>
02.09.18

חוגי תנועה ומחול

לפרטים נוספים>
02.09.18

שובר מתנה

לפרטים נוספים>
02.09.18 דינה חי-צדוק

חוג שנתי 2018-2019

לפרטים נוספים>
אוקטובר 2018
15.10.18 אדית לומובסקי-גואל

חוג שנתי 2018-2019

לפרטים נוספים>
מרץ 2019
03.03.19

בוקר של תרבות יום ראשון

לפרטים נוספים>
05.03.19

בוקר של תרבות יום שלישי

לפרטים נוספים>
06.03.19

החיים בלונה פארק

לפרטים נוספים>
10.03.19

בוקר של תרבות יום ראשון

לפרטים נוספים>
12.03.19

בוקר של תרבות יום שלישי

לפרטים נוספים>
13.03.19

ארבעה גוונים של פסנתר

לפרטים נוספים>
14.03.19
17.03.19

בוקר של תרבות יום ראשון

לפרטים נוספים>
19.03.19

בוקר של תרבות יום שלישי

לפרטים נוספים>
24.03.19

בוקר של תרבות יום ראשון

לפרטים נוספים>
24.03.19

הורותא
מרכז עירוני להורות ומשפחה

לפרטים נוספים>
25.03.19

הרצאה חשיפה מיועדת לסטודנטים

לפרטים נוספים>
26.03.19

טיולים וסיורים

לפרטים נוספים>
27.03.19

איילה גאוגרפית

לפרטים נוספים>
28.03.19 רז יצחקי, ד"ר
30.03.19
31.03.19

טיולים וסיורים

לפרטים נוספים>
מאי 2019
05.05.19

בוקר של תרבות יום ראשון

לפרטים נוספים>
07.05.19

בוקר של תרבות יום שלישי

לפרטים נוספים>
12.05.19

בוקר של תרבות יום ראשון

לפרטים נוספים>
14.05.19

בוקר של תרבות יום שלישי

לפרטים נוספים>
15.05.19

ארבעה גוונים של פסנתר

לפרטים נוספים>
15.05.19

החיים בלונה פארק

לפרטים נוספים>
16.05.19

בית הפנאי מארח

לפרטים נוספים>
19.05.19

טיולים וסיורים

לפרטים נוספים>
20.05.19

אקטואליה

לפרטים נוספים>
21.05.19

טיולים ומוזיאונים

לפרטים נוספים>
22.05.19

איילה גאוגרפית

לפרטים נוספים>
26.05.19

בוקר של תרבות יום ראשון

לפרטים נוספים>
27.05.19

מדע ועתידנות

לפרטים נוספים>
29.05.19
30.05.19

מדע ועתידנות

לפרטים נוספים>
יוני 2019
02.06.19

בוקר של תרבות יום ראשון

לפרטים נוספים>
03.06.19

בית הפנאי מארח

לפרטים נוספים>
04.06.19

בוקר של תרבות יום שלישי

לפרטים נוספים>
11.06.19

בוקר של תרבות יום שלישי

לפרטים נוספים>
13.06.19

ערב זמר עברי

לפרטים נוספים>
16.06.19

בוקר של תרבות יום ראשון

לפרטים נוספים>
18.06.19

בוקר של תרבות יום שלישי

לפרטים נוספים>
19.06.19

טיולים ומוזיאונים

לפרטים נוספים>
19.06.19
23.06.19

בוקר של תרבות יום ראשון

לפרטים נוספים>
25.06.19

בוקר של תרבות יום שלישי

לפרטים נוספים>